การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้