การขยายขนาดการผลิตและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมซินนาม่อนและเหล้ารัมสูตรไม่เติมน้ำตาล