การขยายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพถั่งเช่าที่มีสาร cordycepin สูงสู่ระดับอุตสาหกรรม