การผลิตนมแพะสเตอริไลส์คุณภาพดี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับสัตว์เลี้ยง