กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนิสา อุยะตุง, "ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำยอดของมะละกอแขกดำเกษตรในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18, 5 พฤศจิกายน 2019 - 7 พฤศจิกายน 2020, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย