การสังเคราะห์และพัฒนาสารประกอบอะลูมิเนียมขั้นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติชนิดใหม่เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and cation distribution studies of NiAl2O4, CuAl2O4, and ZnAl2O4 nanoparticles synthesized by sol-gel auto combustion method", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1182, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 219-229
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2018, หน้า 8995-9006
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์ด้วยแสงโดยการใช้ผงซิงค์อะลูมิเนต นิกเกิลอะลูมิเนตและคอปเปอร์อะลูมิเนตซึ่งสังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติ", The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017), 23 พฤศจิกายน 2017, เชจู สาธารณรัฐเกาหลี