การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน non-specific lipid transfer proteinsจากงาต่อปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิต

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, exศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Non-specific Lipid Transfer Protein จากงาต่อปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิต", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (National Genetics Conference: NGC2019) “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Genetics for sustainable development”, 20 - 22 มิถุนายน 2019, บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย