การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและคุณค่าทางโภชนาการในฝักเพกาที่อายุการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาต่างๆ