โครงสร้างและพลศาสตร์ของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านท่อหล่อเย็นในใบกังหันที่มีการหมุน