ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่มีรูพรุนจำเพาะต่อการผลิตแลกไทด์