ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่มีรูพรุนจำเพาะต่อการผลิตแลกไทด์

Publish Year International Journal 1
2023 exPengthong, P., exBopp, P.A., exJungsuttiwong, S., inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanistic insights into the self-esterification of lactic acid under neutral and acidic conditions", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1273, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023