ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติต้านการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง