การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

Publish Year International Journal 2
2023 exSudpatchara Ritchoo, exPhattara-Orn Havanapan, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCherdsak Maneeruttanarungroj, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proteomics identification of overexpressed serum proteins in dogs with Babesia canis infection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2042-2048
2019 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanaporn Maswanna, exPithai Kanbutra, "Comparison of conventional polymerase chain reaction and routine blood smear for the detection of Babesia canis, Hepatozoon canis,Ehrlichia canis, and Anaplasma platys in Buriram Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 700-705
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์และแนวทางการวินิจฉัยเชื้อ Babesia spp. ในไทย", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 16-23