ลักษณะทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาของลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี