การขยายพันธุ์มะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii Fletch.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2019 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การชักนำให้เกิดยอดและรากของมะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อำเภอห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย