การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากแผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและผงไม้ยางพารา