การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว