การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวและการบ่มผลที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูง