การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากดีปลี

Publish Year International Journal 3
2020 exAtcharee Ratwatthananon, exThitaree Yooboon, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera litura", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 447-452
2019 exYooboon, T, exPengsook, A, exRatwatthananon, A, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", CHEMICAL AND BIOLOGICAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, ปีที่ 6, มีนาคม 2019
2018 exKumrungsee, N., exWongsa, N., exRuttanakum, D., exRatwatthananon, A., exPengsook, A., exManaprasertasak, A., inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKoul, O., "Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymes", Biopesticides International, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 25-32
Publish Year International Conference 2
2019 exAtcharee Ratwatthananon, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Acetylcholinesterase inhibitory activity of Piperate ester", 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science, 14 - 15 ตุลาคม 2019, โซส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exAtcharee Ratwatthananon, exThitaree Yooboon, exNutchaya Kumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย