การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน

Publish Year International Journal 1
2020 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, "Production of Immunoglobulin Y against Dog erythrocyte antigen (DEA) 1.1 from Egg Yolk", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 381-387