ผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและใบติ้วต่อศักยภาพในการต้านไวรัสตับอักเสบบีและการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของไมโคร์อาร์เอ็นเอ