การเปลี่ยนแปลงตามสถานที่และฤดูกาลสังคมชีวิตของมอดเอมโบรเซียต่อไม้ เศรษฐกิจ (ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) )