ตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The comparison of nonparametric statistical tests for interaction effects in factorial design", Decision Science Letters , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 309-316