ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟีนอลิก โพลีฟีนอล สี และการต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้มควันไม้