การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง