เส้นใยเยื่อข่อยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร