การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal Conductivity and Mechanical Properties of the Rubber Stopper Filled with ZnO Nanograins", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 878, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 281-285
2018 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of silane type on mechanical properties and fogging phenomenon of lamp socket rubber", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 1-4
2017 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Zinc Oxide Nanograins on Properties of Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates", Key Engineering Materials, ปีที่ 748, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 79-83
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The enhancement of thermal conductivity and mechanical properties of the rubber stopper filled with ZnO nanograins", The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017