ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ยางนาบนเกาะดอนสวรรค์และบนแผ่นดินใหญ่ในจังหวัดสกลนครบนพื้นฐานของคลอโรพลาสต์และไมโครแซทเทลไลท์ดีเอนเอ