ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกต่อการออกดอกและการติดผลของพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการขาดน้ำในระยะสืบพันธุ์