การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของทองแดง รูทีเนียม ไททาเนียม และซีเซียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์