การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์