การสำรวจโรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ

Publish Year National Journal 1
2017 exนิราวัฒน์ นารอด, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 180-190
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Raptor rehabulitation and concervation project", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย