การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ

Publish Year International Journal 1
2020 exSasithorn Srirattanapibul, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Photo catalytic reduction of Cr6+ by ZnO decorated on reduced graphene oxide (rGO) Nanocomposites", Materials Research Bulletin , ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 110705-1-110705-5