การพัฒนาวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์/พี เอฟ วี เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือแฝง

Publish Year International Conference 9
2017 exIranut Ritthiphanan, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles for Photocatalytic Process", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Fluorescent Powder of ZnO/PFV Composite for Development of Latent Fingerprints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exSuradchadaporn Wiengnona, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, and Characterization of Iron-doped Zinc Oxide Nanoparticles; Influence of Drying", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of nanoparticulate Zinc oxide via an aqueous oxalic acid gelation route", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exธนพนธ์ ทีเหล็ก, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles via Zinc-fumarate Precipitation", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exSuwarak Chinjoho, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of ZnO nanoparticles by Chemical Method", 15th Asian Chemical Congress 2013, 19 - 23 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zinc oxide nanoparticles via an aqueous acetate-succinate gelation method", 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2012), 11 - 14 ธันวาคม 2012, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรารัตน์ ทองบ่อ, exรศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDER VIA AN AQUEOUS ACETATE-SUCCINATE GELATION METHOD", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอทิตยา ทิฆัมพรบรรเจิด, exรศ.ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of nanoparticulate Zinc oxide via an aqueous citric acid gelation route", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย