การศึกษาผลกระทบจากการติดพยาธิพยาธิใบไม้ในลำไส้ Echinostoma revolutum และประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่มีผลต่อการติดพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย