การจัดสรรที่ดินผิดพลาดและผลิตภาพในการเพาะปลูกข้าว

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Resource Misallocation and Rice Productivity in Thailand", Montenegrin Journal of Economics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 143-154
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Resource Misallocation on the Productivity of Rice Farming in Thailand: Evidence from Household-Level Data", ICFE 2018 : 20th International Conference on Finance and Economics, 3 มิถุนายน 2018, นิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา