การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์