การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการทำผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน