การศึกษาการจัดเรียงตัวแม่เหล็กของคู่ไทเทเนียมและเหล็กในอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธีเฟิร์สพรินซิเพิล