ลักษณะเฉพาะของการเกิดสายแร่ทองคำและเงินอุณหภูมิต่ำในพื้นที่เหมืองทองคำชาตรีจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaizo Ishiyama, "ลักษณะการเกิดแร่ทองแดงและโมลิบดีนัมในเหมืองทองคำชาตรี ตอนกลางของประเทศไทย", Resource Geology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 83-92
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaizo Ishiyama, "Role of basement in the Chatree Epithermal Au-Ag deposit, Central Thailand", The 16th Gondwana International conference , 12 - 21 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย