พัฒนาตัวเร่งชนิดโลหะฟอสไฟด์โดยทำการศึกษาโครงสร้างและการเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรทริตติ้ง