การสังเคราะห์และประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียของบิสมัตออกไซด์ผสมซิงค์ออกไซด์และเฟอริกออกไซด์ในรูปทรงดอกไม้