ผลของน้ำตาลและกรดอะมิโนในการเป็นสารตั้งต้นต่อสารให้กลิ่นในน้ำมะพร้าวแก่แปรรูปด้วยความร้อน