ผลของการเสริมฤทธิ์ของไคโตซานและวัตถุกันเสีย สภาวะการบรรจุและอุณหภูมิการเก็บต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว