การใช้เอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขที่ดัดแปลงแอนติเจน: เทคนิคที่รวดเร็วและถูกต้อง