การพรีทรีตเม้นต์สาหร่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไขมันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 3
2018 exNatthawutYodsuwan, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Ohmic heating pretreatment of algal slurry for production of biodiesel", Journal of Biotechnology, ปีที่ 267, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 71-78
2017 exNatthawut Yodsuwan, exShigeki Sawayama, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of nitrogen concentration on growth, lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 190-197
2017 exSomruethai Bouyam, exWanna Choorit, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Heterotrophic production of Chlorella sp. TISTR 8990biomass growth and composition under various production conditions", Biotechnology Progress , ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1589-1600
Publish Year International Conference 1
2016 exNatthawut Yodsuwan, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Two-stage photoautotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 for lipid production in an indoor 200-L raceway pond", The 2016 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering. June 24–25, 2016. National Central University, Taoyuan, Taiwan (http://www.best.org.tw/web/conference/detail.php?scid=6&sid=6), 24 - 25 มิถุนายน 2016, Tuayuan ไต้หวัน