การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Impact of Acid Deposition on Plankton Population Variability in the Bangphra Reservoir Water Supply, Chonburi Province, Thailand", The Fourth EnvironmentAsia International Conference "Practical Global Policy and Environmental Dynamics", 21 มิถุนายน 2017, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย