การพัฒนาวัสดุชีวฐานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนเพื่อการใช้แทนพอลิเอทิลีนในอุตสาหกรรมฟิล์มเป่า

Publish Year International Journal 1
2016 exThipmanee, Ranumas, exLukubira, Sam, exOgale, Amod A., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Enhancing distributive mixing of immiscible polyethylene/thermoplastic starch blend through zeolite ZSM-5 compounding sequence", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 812-819