เชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลักในระบบทางเดินหายใจที่พบในโรงพยาบาลสัตว์