การกระจายตัวของขนาดอนุภาคและคุณสมบัติการต่อต้านสารอนุมูลอิสระของผลึกเบต้าแคโรทีนที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคโนโลยีช่องจุลภาค

Publish Year National Conference 1
2016 exครองขวัญ แก้วชูชื่น, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การห่อหุ้มเบต้าแคโรทีนโดยใช้เครืองปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", The 38th National Graduate Research Conference, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย