การกำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงด้วยวิธีพลังงานต่ำในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้

Publish Year International Journal 1
2017 exMetinee Phantu, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiraporn Luengviriya, exStafan Mueller, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Robustness of free and pinned spiral waves against breakup by electrical forcing in excitable chemical media", Physical Review E, ปีที่ 95, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 042214-1-042214-10
Publish Year International Conference 2
2017 exVikanda Chanchang, exNakorn Kumchaiseemak, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of electrocardiogram by empirical wavelet transform", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2017 exKritsana Khaothong, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakorn Kumchaiseemak, exJiraporn Luengviriya, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefan C. M?ller, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Effect of a modified sinusoidal forcing on spiral wave in a simulated reaction-diffusion system", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย